Dette er Millimeterpress as

Millimeterpress løser kommunikasjonsoppgaver for et bredt spekter av offentlige og private kunder. Vårt mål er å bidra til å synliggjøre kundens identitet og sikre omdømmet. Hvilke metoder og kanaler vi velger, avhenger av oppdragets karakter. Vår visjon er alltid å formidle budskapet på en engasjert, kunnskapsrik, troverdig og lettfattelig måte. Vi leverer hele verdikjeden fra strategisk rådgiving til produksjon og ferdigstilling av informasjonsmateriell. Våre tjenester omfatter bl.a. kommunikasjonsstrategi, innholdsmarkedsføring, utvikling av redaksjonelle kanaler, webløsninger, rådgiving, journalistikk, foto, løpende produksjon/drift av trykte og digitale publikasjoner og grafisk design.

Millimeterpress har over tid etablert en struktur av journalister, fotografer og videoprodusenter vi benytter i innholdsproduksjon for våre kunder.

Et av landets lengstlevende byråer

Millimeterpress ble stiftet i 1990. Opp gjennom årene har vi jobbet for et uttall kunder i offentlig og privat sektor. I de siste årene har blant annet disse aktørene vært sentrale på kundelista vår: Aftenposten, Bar bakke landskapsarkitekter as, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Byrådsavdeling for finans og utvikling, Byrådslederens kontor, Den norske bokhandlerforeningen, Den norske forleggerforeningen, DNB, Fagskolene på Østlandet, Fagskolen Innlandet, Finansavisen, Glamox ASA, Norske Lakseelver, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune, Klassekampen, Schibsted Norge, Undervisningsbygg Oslo KF, Universitetet i Oslo, Utdanningsetaten Oslo kommune.