Kontakt oss

Millimeterpress løser kommunikasjonsoppgaver for et bredt spekter av offentlige og private kunder. Vårt mål er å bidra til å synliggjøre kundens identitet og sikre omdømmet. Hvilke metoder og kanaler vi velger, avhenger av oppdragets karakter.

Vår visjon er alltid å formidle budskapet på en engasjert, kunnskapsrik, troverdig og lettfattelig måte. Vi leverer hele verdikjeden fra strategisk rådgiving, innholdsproduksjon til design, produksjon og publisering/ferdigstilling av informasjonsmateriell.

Samarbeid

Millimeterpress er har kontorer i Oslo-sentrum.

Post- og besøksadresse:
Millimeterpress as

Sinsenveien 11
0572 Oslo
E-post: info[at]milli.no
Tlf.: +47 22 19 40 00
Mobil: +47 900 33 804