Oppdrag utført: Finansavisen endelig på nett

Millimeterpress as har tidligere, i to omfattende runder, bidratt med redesign og videreutvikling for å gi Finansavisen form, farge og temperatur. I 2019 har vi også bidratt med å få Finansavisen på nett i en ny, men samtidig gjenkjennelig utforming.  Gjennom nesten 30 år har Millimeterpress jobbet med avisdesign for …

Norske Lakseelver

Norske Lakseelver representerer fiskerettshavere og elveeierlag i over 90 lakseførende vassdrag. Millimeterpress har gjennom mange år vært en fast designpartner for organisasjonen. Medlemslagene er spredt over hele landet fra Lakselv og Kongsfjordelva i nord, til Mandalselva og Otra i sør. Gjennom medlemslagene representerer Norske Lakseelver omlag 7000 fiskerettshavere. Det utgjør ca 70 …