Designprofil for Stjørdalsvassdragets Elveeierlag

Grunneierne i vassdraget er organisert i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som har 145 medlemmer. Elveierlaget er en interesseorganisasjon som tar vare på rettighetshavernes interesser. Elveeierlaget er en aktiv forvalter av villaksen i Stjørdalsvassdraget som er en av de viktige lakseelvene i Trøndelag. Vassdraget omfatter elvene Størdalselva, Forra og Sona. Stjørdalselva renner ut …