Fisk til folket

For at god fisk skal nå helt frem til folks spisebord, må alle ledd i kjeden være sterke og gode. Om det handler denne boka, om hvordan den stadig større byen Oslo har forsynt sine innbyggere med den viktige fisken. Sentrale aktører i den 100 år lange historien er Oslo …

Ville vekster for hager og grøntanlegg

Boken viser deg hvordan du kan bruke viltvoksende norske planter på ny måter. 150 av våre vakreste og mest brukervennlige arter blir utførlig beskrevet. Ville planter er tilpasset norsk klima og jordsmonn. Om du vil bruke dem i hage- eller grøntanlegg, er mulighetene mange. Forfatterne av denne boka er noen …

Hjørnesteiner

Industri, innovasjon og ildsjeler 50 år med SIVA – selskapet for industrivekst – Sivas jubileumsbok byr på lærerik oppsummering av næringsutvikling og industriutvikling i Norge gjennom de siste 50 årene, skriver tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i forordet til denne praktboka. I samarbeid med Miksmaster har Millimeterpress bidratt til å …