Oppdrag utført: Finansavisen endelig på nett

Millimeterpress as har tidligere, i to omfattende runder, bidratt med redesign og videreutvikling for å gi Finansavisen form, farge og temperatur. I 2019 har vi også bidratt med å få Finansavisen på nett i en ny, men samtidig gjenkjennelig utforming.  Gjennom nesten 30 år har Millimeterpress jobbet med avisdesign for …

Designprofil for Stjørdalsvassdragets Elveeierlag

Grunneierne i vassdraget er organisert i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som har 145 medlemmer. Elveierlaget er en interesseorganisasjon som tar vare på rettighetshavernes interesser. Elveeierlaget er en aktiv forvalter av villaksen i Stjørdalsvassdraget som er en av de viktige lakseelvene i Trøndelag. Vassdraget omfatter elvene Størdalselva, Forra og Sona. Stjørdalselva renner ut …

Fotoutstilling for Norske Lakseelver

I forbindelse med det internasjonale villaksåret, har Norske Lakseelver og NJFF lagd en fotoutstilling som skal vises flere steder rundt om i landet. Fotoustillingen er først ute i Drammen, hvor laksefisket allerede har startet i elva. I løpet av sommeren skal utstillingen vises over hele landet. Utstillinga består av fem …

Fisk til folket

For at god fisk skal nå helt frem til folks spisebord, må alle ledd i kjeden være sterke og gode. Om det handler denne boka, om hvordan den stadig større byen Oslo har forsynt sine innbyggere med den viktige fisken. Sentrale aktører i den 100 år lange historien er Oslo …

Studiekatalogen for Fagskolene på Østlandet

Vi lever i kunnskapssamfunnet. Vi er omgitt av avansert teknologi, men den er avhengig av mennesker som kan forstå den, bruke den og utvikle den. Framtiden handler om økt kompetanse. Aldri har fagkunnskap vært mer etterspurt. De ulike skolene har litt forskjellige studietilbud. Mange av de store og klassiske studiene, …

Ville vekster for hager og grøntanlegg

Boken viser deg hvordan du kan bruke viltvoksende norske planter på ny måter. 150 av våre vakreste og mest brukervennlige arter blir utførlig beskrevet. Ville planter er tilpasset norsk klima og jordsmonn. Om du vil bruke dem i hage- eller grøntanlegg, er mulighetene mange. Forfatterne av denne boka er noen …

Hjørnesteiner

Industri, innovasjon og ildsjeler 50 år med SIVA – selskapet for industrivekst – Sivas jubileumsbok byr på lærerik oppsummering av næringsutvikling og industriutvikling i Norge gjennom de siste 50 årene, skriver tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i forordet til denne praktboka. I samarbeid med Miksmaster har Millimeterpress bidratt til å …

Norske Lakseelver

Norske Lakseelver representerer fiskerettshavere og elveeierlag i over 90 lakseførende vassdrag. Millimeterpress har gjennom mange år vært en fast designpartner for organisasjonen. Medlemslagene er spredt over hele landet fra Lakselv og Kongsfjordelva i nord, til Mandalselva og Otra i sør. Gjennom medlemslagene representerer Norske Lakseelver omlag 7000 fiskerettshavere. Det utgjør ca 70 …