Designprofil for Stjørdalsvassdragets Elveeierlag

Grunneierne i vassdraget er organisert i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som har 145 medlemmer. Elveierlaget er en interesseorganisasjon som tar vare på rettighetshavernes interesser.

Elveeierlaget er en aktiv forvalter av villaksen i Stjørdalsvassdraget som er en av de viktige lakseelvene i Trøndelag. Vassdraget omfatter elvene Størdalselva, Forra og Sona. Stjørdalselva renner ut i den nasjonale laksefjorden Trondheimsfjorden. Elveeierlaget er en aktiv forvalter av villaksen i Stjørdalsvassdraget som er en av de viktige lakseelvene i Trøndelag. Vassdraget omfatter elvene Størdalselva, Forra og Sona. Stjørdalselva renner ut i den nasjonale laksefjorden Trondheimsfjorden.

Elva for alle – Stjørdalselva er en lakseelv for folk flest.

I anledning Villaksens år vil Norske Lakseelver sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund arrangere en nasjonal åpning av laksesesongen 1. juni. Da reiser blant annet Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen til Størdalselva. Stjørdalselva er valgt av flere årsaker: det er en av de beste lakseelvene i landet, vassdraget oppnår «god» kvalitetsnormstatus fra Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning, vassdraget forvaltes godt lokalt, og både forvaltningslaget (SVEL) og sportsfiskerforeningen (SJFF) viser et stort engasjement for elva og laksen.

Designelementer i den nye profilen.

Millimeterpress har bidratt med å utvikle den nye designprofilen.