Fisk til folket

For at god fisk skal nå helt frem til folks spisebord, må alle ledd i kjeden være sterke og gode. Om det handler denne boka, om hvordan den stadig større byen Oslo har forsynt sine innbyggere med den viktige fisken. Sentrale aktører i den 100 år lange historien er Oslo sjømatgrossisters forening og Fiskehallen på Vippetangen.

Millimeterpress as står som utgiver og bak produksjonen av denne boka i samarbeid med Miksmaster.  Boka er ført i pennen av Lars Ludvig Røed.