Studiekatalogen for Fagskolene på Østlandet

Vi lever i kunnskapssamfunnet. Vi er omgitt av avansert teknologi, men den er avhengig av mennesker som kan forstå den, bruke den og utvikle den. Framtiden handler om økt kompetanse. Aldri har fagkunnskap vært mer etterspurt.

De ulike skolene har litt forskjellige studietilbud. Mange av de store og klassiske studiene, slik som Bygg, Anlegg, Elkraft osv finnes på mange skoler. Noen studier er unike for enkelte skoler og ofte knyttet til den tradisjo-nen skolen står i, gjerne påvirket av det næringslivet som finnes på stedet. Typiske eksempler på det er teknologi-miljøet på Kongsberg, elektronikkmil-jøet i Horten, prosesskjemi i Fredrikstad og prosessindustrien i Grenland.

Fagskolene har alle sitt opphav i de gamle tekniske skolene og tilbyr mange av de samme studiene, særlig innen tekniske fag, som dominerer studie-tilbudet. I de senere årene er også landbruksfag, helse- og oppvekstfag og ledelsesfag kommet til.
Felles for alle studietilbudene er at de retter seg mot yrkesutdannede med fagbrev/svennebrev eller mot deg som har minst fem års relevant praksis i et fag.

Du kan bestille katalogen fra din nærmeste offentlige fagskole, eller laste ned katalogen i pdf-fomat her.