Lilleaker skal forvandles

Fra shoppingsenter til handelsstrøk, fra lukket område til åpen bydel, fra næringsbygg til boliger og kontorer og torg. Planene for Lilleaker er store, langsiktige, kostbare og grønne.

TEKST: LARS-LUDVIG RØED 

En spennende og utfordrende oppgave har hun fått, Marianne Lindeberg, enhetsleder for Områdeutvikling vest i Plan- og bygningsetaten (PBE). På hennes og PBE-stabens bord ligger nå et uvanlig omfattende planforslag: Drøyt 2000 boliger, torg, byrom, butikker og kontorer. 500.000 kvadratmeter bygg, plassert fra Lysaker stasjon i sør og oppover langs Lysakerelven til Lilleakerbanen. En stor plan – og en kompleks plan. Med Oslo kommune på østre elvebredd og Bærum på den vestre skal to kommuner samarbeide og koordinere og vurdere utbygger Mustad Eiendoms forslag.

«Skal de rive CC Vest?!» For mange kan nok planen om å rive det store kjøpesenteret forbause. De mange butikkene samlet langs Lilleakerveien tiltrekker seg i dag et stort antall handlende. Og slik vil det fortsatt være i en del år. Men Mustad Eiendom, som altså eier området her, har funnet ut at kjøpesenteret i sin nåværende form «ikke kan gi ønskede bykvaliteter». Selskapet ser lenger enn til dagens omsetning og vil skape det de kaller Lilleakerbyen: Et nytt, fotgjengervennlig handlestrøk skal være sentrum i en ny «by» med kvartalsstruktur, oppholds- og servicetilbud, torg og byrom og blågrønt elvemiljø. Og altså med mange boliger og kontorer.

Les hele saken på ByPlanOslo.no