Ville vekster for hager og grøntanlegg

Boken viser deg hvordan du kan bruke viltvoksende norske planter på ny måter. 150 av våre vakreste og mest brukervennlige arter blir utførlig beskrevet.

Ville planter er tilpasset norsk klima og jordsmonn. Om du vil bruke dem i hage- eller grøntanlegg, er mulighetene mange.

Forfatterne av denne boka er noen av landets fremste fagfolk: Ingvild Austad er landskapsarkitekt og vegitasjonsøkolog. Leif Hauge er vegitasjonsøkolog. Alf Ivar Oterholm er landskapsarkitekt. Leif Ryvarden er botaniker og Nils Skaarer er landskapsarkitekt.

Boken er utgitt av Vigmostad Bjørke. Millimeterpress står bak design og produksjon.