Trykksaker

Udefinert

2.659.000 leser en papiravis hver dag

0

De nye lesertallene fra TNS Gallup viser fortsatt nedgang for papir-, stabilitet for nett- og kraftig vekst for mobilutgavene. Veksten på mobil fører til at noen av de store mediehusene fortsatt styrker sin samlede markedsposisjon.

Tilbakegangen for papirutgavene er kraftigere enn det vi har sett tidligere. Fra perioden august 2013 tom. juli 2014 falt antall lesere for alle målte titler med 8,4 prosent. 10 titler hadde vekst i lesertallet, 53 holdt seg uendret, mens 100 titler gikk tilbake. Likevel, fortsatt leser 2.659.000 personer over 12 år en papiravis hver dag.

Lesingen av avisenes nettutgaver var i samme periode langt mer stabil med en svak tilbakegang på 1,5 prosent. Dette henger delvis sammen med at flere aviser nå helt eller delvis gir sine abonnenter eksklusiv tilgang til sine nettsider. Dessuten har mye av nettlesingen gått til mobile plattformer. De målte mobilutgavene hadde en samlet vekst på 18,7 prosent.

Mer informasjon om de nye lesertallene finnes på mediebedriftene.no og journalisten.no

Share This Post:

Publisering til Adobe DPS

0

Å publisere til lesebrett og smarttelefoner kan være en kompleks affære. I Millimeterpress prøver vi å gjøre det enkelere for kundene våre.

Publiserer du i vår kioskløsning, behøver du ikke tenke på forskjellige typer registreringer, godkjenninger, lisenser, utgaver, nedlastninger, antall publikasjoner eller andre begrensninger. Vi håndterer alt dette for dere og sørger for at alt flyter smertefritt – uavhengig av om du skal gi ut en frittstående app, en periodisk publikasjon (tidsskrift) eller mange forskjellige publikasjoner (tidsskrift, bøker, årsmeldinger, rapporter o.a.).

Våre løsninger benytter seg av teknologi og publisering knyttet til Adobe DPS.

Ulike løsninger for ulikt publiseringsbehov

01. Frittstående app
Dette kan for eksempel være en bok eller en katalog som dere har lyst til å gi ut.
Vår prisstruktur:
Oppstartskost: 4 000,-
Publishkostnad Apple: 7 000,-
Publishkostnad Android: 7 000,-
Årlig kostnad 2 500,- (inntil 2.000 nedlastninger.) **
02. Løpende utgaver av én app
Ideelt for deg som har et tidsskrift som skal publiseres parallelt på print, lesebrett og smarttelefoner (eller bare på lesebrett og smarttelefoner). Her kan du legge ut så mange utgaver av en publikasjon som du ønsker inn i kiosken. Hver gang du publiserer en ny utgave, får abonnentene dine beskjed og kan oppdatere til siste utgave.
Vår prisstruktur:
Oppstartskost: 6 000,-
Publishkostnad Apple: 7 000,- (første utgave)
Publishkostnad Android: 7 000,- (første utgave)
Ny utgave 2 500,- pr utgave
Årlig kostnad 2 500,- (inntil 2.000 nedlastninger.) **
03. Mange apper fra samme utgiver
Den perfekte løsningen for organisasjoner eller bedrifter som ønsker å tilby en informasjonspakke for lesebrett. Her kan du publisere både løpende publikasjoner med mange utgaver årlig og enkeltstående apper.
Vår prisstruktur:
Oppstartskost: 30 000,-
Publishkostnad Apple: 7 000,-
Publishkostnad Android: 7 000,-
Ny publikasjon: 1 800,-
Årlig kostnad 2 500,- (inntil 2.000 nedlastninger.) **

Publiseringskostnad og årlig driftskostnad

Felles for alle løsningene er at publiseringskostnaden består av en engangssum, samt en årlig driftskostnad – ikke ulikt modellen som brukes når man etablerer en nettløsning.
Løsningen er uavhengig av om du ønsker å tilby en gratis app eller skal ta betalt for den*.
* Betalingsløsninger organiseres utenfor denne pakken og reguleres gjennom avtale med selger (vanligvis Apple) og utgiver.
** Deretter kr 2,- pr nedlasting.

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester knyttet til app-utvikling og bruk av Adobe DPS?

Share This Post:

Slik bruker du ContentStation

0

Content Station er en viktig del av vårt publiseringssystem fra Woodwing. Systemet bygger på en innholdstjener (Enterprise Server) og forskjellige klienter og tilleggsmoduler.

Content Station finnes i to varianter; en Adobe Air utgave som kjøres som et program på din datamaskinene, og Content Station-web som er en nettleserløsning med bruk av Adobe Flash Player  i nettleseren. Funksjonalitet og brukergrensesnitt er identiske i disse klientene. Content Station Web benyttes også av våre kunder når de ønsker tilgang til sider, filer og annet innhold, eller når de ønsker å overføre informasjon til oss.

Content Station gir våre kunder tilgang til sitt kundeområde hos oss. All informasjon som vi har utarbeidet og som vi har lagret for våre kunder, vil være er tilgjengelig. InDesign-filer, bilder, artikler, videoer, lydfiler og illustrasjoner, alt som er lagret digitalt på vår server vil være tilgjengelig for kunder som har fått opprettet et kundeområde hos oss. Alle filer versjoneres, dersom det er gjort en endring på en fil og man ønsker å benytte originalfilen eller en eldre versjon av en fil, vil man både kunne se gjennom tidligere versjoner og eventuelt gjenopprette en tidligere versjon.

Content Station er også verktøyet vi benytter for korrektur, godkjenning og produksjonskontroll. Dette er kjernen i vår flerkanalsproduksjon som muliggjør publisering av samme innhold til print, web, sosiale media, lesebrett eller smarttelefoner parallelt.

01. Content Station: Innlogging

Content Station innloggingsvinduOver ser dere innloggingsbildet for Content Station. Det er dette vinduet våre kunder møter ved bruk av vårt produksjonssystem. For å kunne få tilgang, må du være registrert som bruker og du må få tilgang til ditt brukerområde. Skriv inn oversendt brukernavn og passord for å logge deg inn. Etter innlogging vil brukere ha tilgang til informasjonen på vår server i hht. de rollene vi er blitt enige om å gi forskjellige brukere i systemet.

Under innloggingsvinduet finnes det en knapp med navn «Options». Her kan man velge å starte forskjellige utgaver av Content Station.

Disse valgene er

 • Basic Edition – gir deg tilgang filer og bilder, samt mulighet til opplasting. 
 • Pro Edition – gir deg full tilgang med mulighet for f.eks. redigering av tekst i print- og web-publikasjoner. 
 • Free Edition – dette er en ikke lisensiert tilgangsmulighet, som gir en begrenset tilgang til ditt kundeområde.

Skulle du møte en medling fra systemet om at det ikke er flere tilgjengelige brukerlisenser, vil du alltid kunne åpne Content Station i FreeEdition. Redigeringsmulighetene vil da være begrenset.

Systemet vårt er brukerbasert. For å kunne benytte tjenestene må vi derfor registrere hver enkelt bruker i en organisasjon med navn, passord og e-postadresse. Hver bruker knyttes så brukergrupp og til et – eller flere – "brands". En brand er som oftes et enkelt kundeområde, men dersom en kunde har mange forskjellige oppdrag hos oss, kan det være fornuftig å sette opp flere brands for en kunde.

Trenger dere trenger flere brukere, eller ønsker dere å komme igang med denne tjenesten, ta kontakt med oss.

02. Content Station: Startside


Etter innlogging vil systemet automatisk ta deg til den fanen du hadde opp ved siste innlogging. Første gang du logger deg på, får du kun opp hjemmesiden (Home).

Hjemmesiden har fire visningsfelt:

 1. 1. Inbox
 2. 2. Recent Items
 3. 3. Application
 4. 4. Favorietes

Inbox: Listen viser alle filer og mapper som er rettet til deg som bruker, eller til din kundegruppe, eller til filer som du har opprettet selv. Dersom maskinen din er riktig konfigurert og benytter vpn og Adobe Air, kan klikke på et element i listen for å redigere innholdet. Benytter du nettleserversjonen av Content Station, kan du hente ned en fil, gjøre endringer og deretter legge filen tilbake i systemet. Legg merke til symbolbruken i listene, symbolene før filnavnene viser deg type innholdslement, disse kan være bilde, artikkel, video, lydfil, et HTML-element, widgets, task (oppgave), eller en mappe (dossier). Du kan f.eks. se innholdet i dossiers (mapper) og task ved å klikke på den lille trekanten til høyre over listen. Den samme lille trekanten vil f.eks. vise deg alle elementer tilknyttet en InDesign-fil. Legg merke til pagineringen nederst i Inbox-feltet. Etterhvert som det bygges opp filer i som er knyttet til deg som bruker, vil eldre filer flyttes til egne sider som du kan finne ved å bla deg gjennom sidene. Systemet er slik utformet at et hvert element kan merkes og "sendes" til en bruker. Det kan også settes opp e-post varsling om filer som er merkes med ditt brukernavn.

Recent Items: Her finner du de nyeste filene og mappene knyttet til deg som bruker. Systemet er slik utformet at et hvert element kan merkes og "sendes" til en bruker. Det kan også settes opp e-post varsling om filer som er merkes med ditt brukernavn.

Applications: Her finner du de forskjellige verktøyene du benytter i produksjonen. Tilgjengelig verktøy vil variere mellom Pro-, Basic- eller Free Edition. Ved å klikke på et "program" åpnes en ny fane ved siden av "Home" fanene. Du dobbeltklikker på et icon for å åpne programmet i en ny fane.

 1. Search gir deg detaljerte muligheter for å søke/filtrere innhold.
 2. New Dossier oppretter en ny Dossier (Mappe) som du kan samle innholdselementer i en utgave (Issue). 
 3. New Article oppretter en ny artikkel i systemets teksteditor med funksjonalitet som Adobe Incopy.
 4. Upload gir deg muligheten til å laste opp filer til vår server. Det er fonuftig å lage en mappe (dossier) og laste filene opp i denne.
 5. Planning er et verktøy for å planlegge og få oversikt over et oppdrag/utgave. 
 6. Publication Overview viser sidene, eller innholdet i en publikasjon slik de er lagret. Denne visningen egner seg godt for å få oversikt over en produksjon, men det er også et godt visningsmiljø for tekst- og sidekorrektur.
 7. Digital publishing er et verktøy for å planlegge, sjekke og oversende filer til Adobe DPS for publisering lesebrett og smarttelefoner på Apple Store og Google Play
 8. My Profile gir deg informasjon om din brukerprofil. Her kan du endre passord, og styre størrelsen på visningsskrift etc.

Avhengig av brukerrettigheter og kundeoppsett, vil noen brukere finne ekstra informasjon i applikasjonsfeltet. Vi kan legge inn koplinger til andre programmer, til nettsider eller netttjenster i dette feltet. Ta kontakt med oss dersom dere har spesielle behov.

Favorites

Favorites: Visningsfeltet "Favorietes" finner du ved å klikke på pilen midt på siden til høyre. Dette er et felt hvor du kan dra inn filer og mapper du vil ha kjapp tilgang til, slik at disse er enkle å finne tilbake til. Du fjerner/åpner dette feltet ved klikke på pilen.

Logg Off: Øverst til høyre finner du teksten "Logg Off brukernavn". Klikk alltid på Logg Off før du lukker ContentStation, hvis ikke vil du blokkere andre brukeres tilgang til systemet. Husk også å logge deg av vpn-kommunikasjon – dersom du benytter denne.

03. Content Station: Planning

CS planning
Planning siden åpnes i en egen fane som legger seg til høyre for "Home-fanene". Dette er en velegnet visning for å få oversikt over prosjekter og utgaver (issues), eller for å sette opp en ny struktur for et prosjekt eller en publikasjon. Denne fanen har tre listefelt, Issue, Dossiers og Dossier Templates.

Under fanelinjen øverst til venstre finnes to «pulldown lister», en for "Brand" og en for "Category", samt en knapp (forstørrelsesglass) for å oppdatere listevisningene. De fleste brukere vil kun se sin egen brand og det aktuelle prosjektet/utgaven her. Men dersom du har mange prosjekter hos oss, eller dersom du skal finne noe i et eldre prosjekt/utgave, vil du måtte benytte disse nedtrekkslistene for å få riktig utgave/visning i planning-listene. Catergory «pulldown» listen viser databasekategoriene som er opprettet for brand/kunde. Dersom det er opprettet en kategoriliste for din brand, kan her velge kategorie for å redusere omfanget av visning. For kunder som benytter Content Station til publisering mot web, er dette en kategori-listingen viktig. Det er disse kategoriene som styrer hvor innholdet skal plasseres i en web-struktur.

Utgaver/Issues: Listen til venstre viser alle utgaver (eller Issues som det kalles her), som finnes for kunden/branden. Ved å klikke på en av utgavene/prosjektene i denne listen, vil du se innholdet i utgaven/prosjektet i hovedvinduet som Dossiers (mapper). Du kan også opprette en ny utgave (dersom du har rettigheter til dette) ved å klikke på pluss-symbolet Issue-knappen over visningen. Hvordan denne listen skal vises, kan du styre med bruk av Filter-menyen. Kunder som har vært hos oss lenge benytter ofte filteret år for å rydde opp i lista. 

Hver utgave (Issue) har et symbol til venstre for utgavenavn. Dette symbolet antyder hvilken publiseringskanal utgaven er planlagt for.

Dossiers: Det midtre hovedfeltet viser innholdet i en utgave/issue i form av filer og mapper (dossiers). Klikk på en utgave i venstre felt for å se dossiers (mapper) og filer tilknyttet en utgave. Du kan opprette nye Dossiers (mapper) i en utgave ved å trykke på Dossier-symbolet over listevisningen. Der finner du også noen nyttige verktøy som

 1. Article - oppretter en ny artikkel i den valgte utgaven
 2. Task - oppretter en "oppgave" – eller "gruppering" – kan være nyttig for å lage bedre strukturer i en mappe, eller for å bestille en oppgave som skal utføres.
 3. Hyperlink – lager en linje med en link til en nettside, kan være nyttig dersom man skal hente informasjon fra et bestemt nettsted
 4. Upload – gir deg muligheten til å laste opp filer til vår server
 5. Favorites - en måte å merke filer/mapper slik at disse dukker opp i favoritvisningen. 

 

Dossier Templates: En Dossier Template er en ferdigkonfigurert mappe du kan benytte isteden for å trykk på pluss-tegnet. En slik mappe lager gjerne vi for å øke effektiviteten, da hver mappe (dossier) som opprettes, også kan gies en del faste parametere. Slike parameter kan f.eks være forhåndsdefinert publiseringsinformasjon ol. 

04. Content Station: Mappevisning (Dossiers)

Dossiervisning

Ved å markere en mappe i planning-visningen og velge "åpne" (eller ved å dobbeltklikke på mappen), kan du vise en mappe i en egen fane. Vi kaller dette dossiervisning.  

Dossier-visningen har en del nyttig funksjonalitet. Øverst til venstre under fanene finner du tre symboler; Resources, Info og Messages. Ved å klikke på disse endres visningen i hovedfeltet. Resources gir deg visningen du ser over, info gir deg informasjon om mappen du har åpnet og Messages åpner et vindu der du kan kommunisere live med oss. 

Til høyre over hovedfeltet finner du valgene for hvordan innholdet skal vises. Du har her tre valg; List view, Thumbnail view (som vist over) og Detail view. Test ut de forskjellige valgene for å finne den visningen du trives best med.

Nederst i hovedfeltet finner du et preview-felt. Når du markere f.eks. et bilde i hovedvisningen – vil bildefilen vises i dette feltet. Tilsvarende vil en valgt tekst og vises som tekst her. Til høyre i dette feltet får du mer informasjon om det valgte bildet.

Klikker du på et innholdselement i midtfeltet, vil innholdet vises i vinduet under midtfeltet. En tekstfil vil dukke opp her dersom du trykker på en tekstfil, et bilde vil vises dersom du trykker på et bilde. Du kan redigere elementene direkte fra denne visningen på forskjellig vis. Tekst formatert som Adobe Incopy filer, kan redigeres direkte i et eget vindu, andre filer må du sjekke ut (Check Out) og laste ned til din egen maskin for å redigere. Etter at endringen er utført må filen sjekkes inn (Check Inn) slik at den endrede filen overføres til vår server.

Publication Channels: Visningefeltet til høyre gir deg informasjon om hvilken publiseringskanal innholdet i den valgte dossieren skal publiseres i. I ekempelet over er publiseringskanalen trykk, men den kunne også vært web, lesebrett eller sosiale medier avhengig av hvordan oppsettet for denne publikasjonen er gjort.

Når du dobbeltklikker på en mappe (eller velger Open fra shiftklikk menyen) ser du Resourses visningen der alt inholdet i mappen er listet.

Over hovedfeltet finner du de samme verktøyene som i "planning-visningen". Disse er:

 • Article – klikk for å lage en ny artikkel i den dossieren du har åpen
 • Task - klikk for å lage en "task" (oppgave) i den dossieren du har åpen
 • Hyperlink - klikk for å legge inn en ulr i den dossieren du har åpen
 • Upload - klikk for å kunne laste opp en fil i den dossieren du har åpen (f.eks. et bilde)
 • Refrech - for å friske opp visningen etter at du har gjort en endring
 • Favoriets - her kan du legge til favorittfiler

Rett under disse kanppene finnes også en liten pil som peker nedover, som gir deg muligheten til å slå på en rekke andre parametere i listevisningen som f.eks. antall tegn, typefil, hvor (side) filen er benyttet osv.

05. Content Station: Publication Overview

Publication Overview

CS Publication overview

I publication overview kan du få visuell oversikt over dine publikasjoner. Fra Home-fanen klikker du på Publication Overview i Applications feltet for å åpne dette feltet.

Dropdown-menyene til venstre underfanene bruker du for å hente frem riktig prosjekt. I den første menyen står allerede ditt kundenavn. I nummer to fra venstre velger du prosjekt/utgave. Har du flere prosjekter hos oss vil alle være listet opp her. Klikk på riktig navn. Klikk så på det brune forstørrelsesglasset. Nå vil en oversikt over din publikasjon komme opp under dersom visningsvalgene til høyre er riktig instilt..

De to ikonene øverst til høyre er henholdsvis "Hide/show page previews" og Show/hide status info". Bildet av blomsten skrur av og på visningen av layouten, og det orange ikonet med «i» viser med fargekoder hvor langt de ulike elementene i layouten har kommet i fremdriftsprosessen. Fargen går fra rødt til mørk grønn. Er det hengelåser under en side, betyr det at en annen bruker har dokumentet åpent. Er det en PDF-symbol under siden, betyr det at du kan hente ned en PDF av denne siden ved å dobbeltklikke på PDF-ikonet.

For å gjøre korrektur eller se nærmere større utgaver av en side, dobbeltklikk på den siden du vil vise. Det vil gi deg denne visningen:

Øverst til venstre har du en rød sikrel med kryss, trykker du her lukker du dette visningsvinduet og går til bake til Publication overview. Under lukkeknappen finner du navigasjonen. Her kan du bla deg gjennom sidene i publikasjonen ved hjelp av pilene. Du zoomer inn og ut med hendelen eller drop-down menyen med prosent-tall.

Under navigasjonen ser du tre knapper og eventuelt en informasjonmelding fra systemet. Den øverste gule knappen med plusstegn, Create Sticky Notes, benyttes til å legge inn kommentarer på siden. Du kan plassere disse gule lappene presist der du vil at kommentaren skal merkes. De gule lappene dukker umiddelbart opp hos vår designer dersom vedkommende har siden åpen. For å legge på en slik lapp, trykker du på ikonet. Du kan plassere den blå nålen på riktig sted i designet etter at du har skrevet kommentaren din og klikket Save. Ikonet under med en gul lapp uten pluss-tegn, bruker du til å skru av visningen av de gule lappene. Under dette ikonet igjen, er det et ikon med enten ett eller to ark. Med denne kan du bytte mellom å se sidene som oppslagsvis eller som enkeltsider.

For å gjøre korrektur: Det nederste ikonet; "Show/hide Placed items" gir deg informasjon om plassert tekst og bilder og status for disse elementene. Tekst og bilder som er åpnet for korrektur vil ha en farget ramme rundt seg. Høyreklikk på teksten, eller bildet og velg open. Teksten åpnes i et redigeringsvindu som vist under.

CS korrektur

I redigeringsvinduet kan du gjøre din ortografiske korrektur og samtidig se hvordan endringen fremstår på siden i vinduet til høyre. Du kan slå på stavekontroll ,du kan styre visningen på tekststørrelsen og bruke søk-og-erstatt-funksjon. Vinduene lengst til venstre gir oversikt over avnitt- og tekstsstiler som er benyttet i dokumentet. Dersom dere ikke har avtalt noe annet, skal du ikke gjøre noe med disse.

Det er selvsagt mulig også å gjøre større endringer i manus og tekst ved hjelp av denne funksjonen. Men husk at du jobber direkte mot en InDesign server og ferdig kodet innhold, gjør du noe dumt så kan du ødelegge et dokument. Du bør f.eks ikke lime inn tekst fra andre programmer uten at du har fjernet lenker, eller formateringer. Tekst hentet fra databaser har ofte usynlige xml-koder knyttet til seg, og tekst klippet rett ut fra f.eks. Microsoft word, eller en nettside, inneholder ofte også koder som ikke kan anvendes i trykksaker. Slikt kan ødelegge manuset ditt. Vi klarer stort sett å redde det meste – systemet avslører både hvem som har gjort en feil og når feilen skjedde. Systemet lager nye versjoner når det "saves", slik sett kan vi alltid gå et steg tilbake. Mer; er feilen din, vil vi trolig belaste deg for medgått tid til oppretting!

Det er også lurt å lagre underveis, i tilfelle noe skulle skje med forbindelsen mellom PC-en din og vårt system. Du jobber tross alt direkte mot oss via nettet. For å gjøre det klikker du på File øverst til vestre, og Save. Gjør dette ofte. Når du har åpner en tekstfil på denne måten, vil det si at du tar filen ut av databasen og laster den ned på din PC. Når du har åpnet filen, lagrer du den altså på din PC. For at filen skal komme seg tilbake til databasen må du sende den tilbake, ved å trykke på knappen Check In til høyre for File. Det betyr at du sjekker filen inn i den online databasen igjen. Du vil få opp et dialogvindu, her klikker du bare OK. Hvis noe skulle skje, eller du glemmer å sjekke filen inn slik at den blir stående åpen, vil du miste de siste endringene du har gjort i filen.

Når du har sjekket inn filen kommer du tilbake til visningsvinduet du hadde før du klikket på teksten. For å komme tilbake til oversikten over alle sidene, trykker du på det røde krysset øverst til venstre.

06. PDF fra Content Station

Om du sier fra til oss, kan vi slå på en funksjon der indesign og Content Station lager PDFer hver gang vi sjekker inn dokumentet. Når vi har slått på denne, kan du selv hente PDFer av enkeltsider for din publikasjon. Det gjør du slik:

1. Finn frem publikasjonen din i publication overview på vanlig måte .

2. Under hver side vil du se et lite PDF-ikon. Klikk på dette.

3. Du får opp en dialogboks der du kan lagre PDFen hvor du vil på din egen PC.

Share This Post:
Abonner på RSS - Trykksaker