Responsiv webdesign

Millimeterpress har opp gjennom årene hatt ansvaret for design, konsept og innholdsutvikling knyttet til en rekke store web-prosjekter. På kundelisten finner du både de store forlagshusene og offentlige enheter. Vi fokuser våre tjenester rundt responsive designløsninger og anvendelse av forskjellige verktøy som underbygger vår ambisjon om å være et kompetansesenter for parallellpublisering.

Vi har valgt å bygge opp vår kompetanse rundt noen kjente teknologiske plattformer. Vi benytter programvare fra Adobe i design og utviklingsarbeid, uansett publiseringsplattform. Men for å kunne levere effektive publiseringsløsninger mot mobile enheter, sosiale medier og web, har vi plassert en programvareløsning fra Woodwing, Enterprise server, sentralt i vårt system. I tillegg benytter vi en cms-løsning basert på åpen kildekode, Drupal. Drupal er også motoren for disse responsive nettsidene du nå leser. For å sikre våre kunder en bredere teknologisk kompetanse, samarbeider vi med Tromsø-firmaet Ramsalt as, kanskje et av Norges mest anerkjente Drupal-utviklingsmiljøer.

Webdesign bør ha de samme kravene til visuell kvalitet og funksjonalitet andre designoppdrag. Vår erfaring fra flere tiår med designutvikling for stort og smått, sikrer designkvalitet i alle ledd!
Informasjonsarkitektur for et nettsted er ofte underprioritert. En godt gjennomtenkt arkitektur knyttet til de behovene kunden har i dag og som samtidig sikrer utviklingsveier, kan være en god investering mot fremtidige overraskelse.
En wireframe er en visuell guide som representerer rammer og flytskjema for et nettsted.

Du kan designe og skape, og bygge det mest fantastiske stedet i verden. Men det trengs mennesker for å gjøre drømmen til virkelighet.

Walt Disney

Norsk (bokmål)