Fra print til digitalt og omvendt

Fra samme datakilde publisere vi innhold til web, print, lesebrett og smarttelefoner. Vi kan også publisere direkte ut i sosiale kanaler som Facebook og Twitter. Millimeterpress har de siste årene bygget opp bred kompetanse på dette feltet. Siden 2010 har vi benyttet Woodwing Enterprise Server og Drupal som et sentralt verktøyet i vår publiseringsvirksomhet for print, lesebrett, smarttelefoner, web og publisering mot sosiale medier.

I løpet av 2013 har det blitt stadig tydeligere at mange av våre kunder søker etter publiseringsløsninger basert på tradisjonelle web-verktøy, men der designløsninger tilpasset forskjellige skjermstørrelser integreres i koden; såkalt responsiv design. Tankegangen bak responsiv design og formtilpassing mot forskjellige skjermstørrelser er ikke ny, men designverktøyene for å utvikle dette, og mulighetene for å berike innholdet, er vesentlig forbedret med ny script-teknologi og HTML5.

Adobe Digital Publishing er den profesjonelle standard for å utvikle og publisere apps for iPad og andre nettbrett.
Et responsivt design i HTML 5 tilpasser informasjonen til den platformen den vises på. Dermed er det spesielt velegnet til nettsider som skal leses på mobil, pad og nett om hverandre.
Gjennom vårt produksjonssystem CS, kan informasjonen din tilpasses og gjennbrukes i alle kanaler.
Millimeterpress har utviklet og leverer løpende journalistiske tjenester til ByplanOslo.no. Vi opplever at samarbeidet fungerer bra og at det er stor vilje fra Millimeterpress til å løse de utfordringer som dukker opp. De er fleksible i forhold til justeringer underveis og eventuelt nye oppgaver. Positive og løsningsorienterte medarbeidere.

Nina Bugge, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune

Udefinert