Miljø og samfunnsansvar

Mange bekker små.

client

Det som er bra for den enkelte er ikke nødvendigvis bra for samfunnet. Verken på individ eller bedriftsnivå.

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Alle andre problemstillinger drukner bokstavlig talt i de scenarioene som skisseres for en forholdsvis nær framtid. Dette byr på gigantiske utfordringer på politisk styringsnivå, samtidig som teknologi og produksjon må legges om i et hurtig tempo. Sammenhengen er naturligvis innsatsen fra en liten bedrift som Millimeterpress ganske minimal. Det er ikke vi som kommer til å sørge for de store gjennombruddene vi gjerne skulle sett, men samtidig kan vi ikke la være å gjøre en innsats der vi kan. For å si det med en gammel kineser: «Det er bedre å tenne et lite lys enn å kjempe mot hele mørket».

 

I 2009 ble vi Miljøfyrtårnsertifisert. Dermed fikk vi gjennomgått og endret egne rutiner og praksis, samtidig som vi er pålagt å etterspørre tilsvarende endringer hos våre underleverandører. I første rekke gjelder dette hvem vi samarbeider med på trykkerisiden. Millimeterpress stiller som krav at alle de trykkerier vi skal benytte, må kunne framlegge dokumentasjon og sertifisering på at de tilfredstiller sertifiseringsordninger som Svanemerket i Norge, og tilsvarende merking i EU. Vårt eget forbruk loggføres, og vi har som mål å redusere det til et minimum. I tillegg har vi vedtatt å kjøpe CO2-kvoter som tilsvarer vårt årlige yrkesmessige forbruk av fossilt drivstoff.

Å ta et samfunnsansvar betyr også å sørge for at arbeidslivet får et tilfang av nye, kompetente personer. Millimeterpress er godkjent lærlingebedrift i Oslo, og vi har for tiden én lærling under praktisk utdanning i bedriften. Vi vil oppfordre alle andre til å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

 

Hva andre sier om miljøet

 

Kutt i utslippene av stoffer som påvirker klimaet, men fjernes raskt fra atmosfæren, kan være nyttig. Men dette må ikke brukes som argument for å utsette tiltak for å redusere CO2-utslippene..

Hans Martin Seip, CICERO

 

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser. Et rikt naturmangfold har en enorm økonomisk og samfunnsmessig verdi, og en verdi i seg selv som det ikke går an å måle.

Naturvernforbundet

 

“Global warming, along with the cutting and burning of forests and other critical habitats, is causing the loss of living species at a level comparable to the extinction event that wiped out the dinosaurs 65 million years ago. This time it is not an asteroid colliding with the Earth and wreaking havoc: it is us.”

Al Gore, Visepresident USA

 

The richer we are and the more we consume, the more self-centred and careless of the lives of others we appear to become.

George Monbiot , Blogger, The Guardian

Share: 
Google Plus
Facebook
Pinterest
Twitter