Fra web til trykk

Fra web til trykk

0

Ny og oppdatert programvare gjør parallellpublisering blir stadig enklere. Nå har vårt publiseeringsverktøy fra Woodwing endelig fått to filer. 

Gjenpublisering av innhold benyttet i en trykksak for bruk på en nettside har lenge vært forholdsvis enkelt i det publiseringssystemet vi i Millimeterpress benytter. Men det har vært et ankepunkt, informasjonsstrømmen har fulgt en bestemt rute fra trykksaksproduksjon til digitale medier. Nå har løsningen endelig fått to filer. Ved lansering av Woodwing Enterprise versjon 9.5 blir det nå enklere å gjenbruke innhold fra en nettside i produksjon av trykksaker. 

I et flerkanalsarbeidsmiljø blir en enkelt artikkel brukt og tilpasset de ulike kanalene den skal publiseres i. Men siden hver kanal ofte har ulike begrensninger og regler for tekstformatering, journalistisk stil, lengde, bildekvalitet osv. er gjenbruk av innhold ofte arbeidskrevende. Formateringer og stiler må fjernes, unike tegn og symboler må søkes opp og erstattes før en web-artikkel kan gjenbrukes i en trykksak, og omvendt.

I Content Station 9.5, som er det redaksjonelle administrasjonsmiljø for Woodwing Enterprise løsningen, kan en web-artikkel nå enkelt også gjenbrukes i en trykksak. En komplett webartikkel med bilder og annen informasjon kan enkelt "droppes" på en InDesignmal med objekt stiler. Systemet vil automatisk formatere innholdet i en web-artikkel basert på stilinformasjon som tittel, brødtekst, bildetekst osv. og tilpasse denne til trykk. Deretter kan arkikkelen skrives om, høykvalitetsbilder kan legges inn, og siden kan utformes på vanlig vis, mens innholdet på websiden forblir uendret. 

Med Enterprise 9.5 kommer også støtte for Drupal 8 og PHP 5.5, løsningen er også kompatibel med Adobe CC 2014.  

 

 

Share This Post: