Bekmørkt i reklamemarkedet

Bekmørkt i reklamemarkedet

0

Ferske tall fra Mediebyråforeningen er mer dårlig nytt for en mediabransje som allerede sliter i kraftig motvind. Mediebyråene kjøpte reklame for 726 millioner kroner i april i år, det er en nedgang på hele 23,2 prosent fra samme måned i 2013. Samlet tilbakegang ligger på 2,6 prosent etter årets fire første måneder.

Medieomsetningen akkumulert for første tertial 2014 er 3,046 milliarder kroner. Det er bare gruppen Internett som kan vise til en økning på 150 millioner, det tilsvarer en vekst på 25,4 prosent. Internett har dermed en markedsandel på 24,9 prosent i første tertial. I første tertial i 2013 var andelen på 18,4 prosent. Display står for 64 prosent, søk 13 prosent, mobil 14 prosent og web-tv syv prosent.

Under du tabellen over hvor mye penger mediebyråene investerte i reklamemarkedet i årets første tertial 2014: 

Kjøp av reklame gjennom mediebyråene første tertial 2014:

Mediekanal

 • Dagspresse
 • Ukepresse
 • Fagpresse
 • TV
 • Radio
 • Internett
 • Kino
 • Utendørs/plakat
 • Direktereklame
 • Andre medier
Total medieomsetning

Januar-april 2014

 • 426.656
 • 72.685
 • 14.973
 • 1.162.888
 • 127.976
 • 758.721
 • 17.249
 • 117.554
 • 328.414
 • 19.417
3.046.533

Januar-april 2013

 • 520.861
 • 88.143
 • 19.418
 • 1.222.899
 • 140.868
 • 605.068
 • 21.600
 • 133.232
 • 359.312
 • 17.943
3.129.344

Endring (prosent)

 • -18,1
 • -17,5
 • -22,9
 • -4,9
 • -9,2
 • +25,4
 • -20,1
 • -11,8
 • -8,6
 • +8,2
-2,6

Tall i tusen. Kilde: Mediebyråforeningen og Kampanje.

Share This Post: