Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Målet med rapporten "Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo" –  basert på data fra 2013 – er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt (SLT i Oslo). Dette er et tverretatlig samarbeid om forebygging av kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo.

Kriminaliteten blant unge under 18 år fortsetter å synke i Oslo på tross av befolkningsøkningen i aldersgruppen. Rapporten viser bl.a. til en nedgang i registrerte straffbare forhold  på hele 32,8 % fra 2006 til 2013.

Av andre interessante tall fra rapporten kan vi nevne:

  • Guttene sto bak 84,4 % av straffbare forhold med kjent gjerningsperson under 18 år i 2013.
  • 75,5 % av de unge under 18 år med straffbare forhold i 2012 ble ikke registrert med straffbart forhold i 2013.
  • Stabilt antall gjerningspersoner og straffbare forhold i aldersgruppen 18–22 år på tross av stor befolkningsvekst i aldersgruppen.
  • Vinningslovbrudd er den dominerende typen kriminalitet blant unge. Narkotikalovbrudd blant unge øker med alderen. Vold utgjør samme andel av lovbruddene for de yngste som for de eldre unge.
  • Totalt 81 personer under 18 år og 104 personer i aldersgruppen 18–22 ble mistenkt/siktet for ran i 2013.
  •  

Du finner hele rapporten på deres hjemmesider; http://www.salto.oslo.kommune.no / eller direkte her.

Info
Dato: Kunde: Status: URL:
2010-2014 Salto Rammeavtale Salto
Share:

Andre prosjekter i samme kategoriDisse prosjektene er kanskje også interessante?

Fagskolene på Østlandet - ny repsonsiv web og studiekatalog

Trykte publikasjoner, Digitale publikasjoner, Journalistikk, Foto og video, Visuell profil, Rådgiving, Markedsføring

Ninety Colour Collection 2015

Trykte publikasjoner, Digitale publikasjoner, Foto og video, Visuell profil, Markedsføring

Nytt nummer av bladet Psykisk Helse

Trykte publikasjoner, Visuell profil

Hvordan har du det?

Trykte publikasjoner, Digitale publikasjoner

Nyhetsbrev fra Røde Kors

Trykte publikasjoner

Årsmelding for sjømenn

Trykte publikasjoner

Tollvesenet forlenger avtalen om magasinproduksjon

Trykte publikasjoner, Journalistikk, Foto og video

Bærum kommune forlenget rammeavtale

Trykte publikasjoner, Digitale publikasjoner, Foto og video, Visuell profil, Rådgiving, Markedsføring

Statens landbruksforvaltning fornyer avtale

Trykte publikasjoner, Visuell profil, Rådgiving, Markedsføring

Lupelamper i åtte forskjellige språkdrakter

Trykte publikasjoner, Visuell profil

Møt våren på Nationalteateret

Trykte publikasjoner, Journalistikk, Foto og video, Markedsføring

Brosjyre for Plan- og bygningsetaten

Trykte publikasjoner, Journalistikk, Foto og video, Markedsføring

Oslobudsjett i boks

Trykte publikasjoner

Bærum Kulturhus 10 år

Trykte publikasjoner, Digitale publikasjoner

Nordens Välfärdcenter

Trykte publikasjoner

Årsrapport for Boligbygg 2012

Trykte publikasjoner

Utdanningspolitisk magasin

Trykte publikasjoner, Journalistikk, Foto og video, Rådgiving

Alle bluesfestivalers mor

Trykte publikasjoner, Visuell profil, Markedsføring

Ny Mammutlogo, katalog og dynamisk web

Trykte publikasjoner, Digitale publikasjoner, Visuell profil, Rådgiving, Markedsføring

Nationaltheatret magasin

Trykte publikasjoner, Journalistikk, Foto og video, Rådgiving

Rekrutteringsbrosjyre for UiO

Trykte publikasjoner, Foto og video

Ut av tåka

Trykte publikasjoner, Markedsføring

Advertopris til Undervisningsbygg

Trykte publikasjoner, Markedsføring

Historien om L-1 lampen

Trykte publikasjoner

Indikator – et forskningsmagasin fra Kunnskap Oslo

Trykte publikasjoner, Journalistikk

Folkemusikk

Trykte publikasjoner

Innenfor Utenfor

Trykte publikasjoner

Røde Kors magasinet

Trykte publikasjoner

BoBra

Trykte publikasjoner, Journalistikk, Foto og video

Bok og iPad om kunsten i Ole-Johan Dahls hus

Trykte publikasjoner, Digitale publikasjoner

Norli Libris

Trykte publikasjoner

Pixel magasin

Trykte publikasjoner, Journalistikk, Foto og video, Visuell profil, Markedsføring

Syn & Segn ble årets tidsskrift

Trykte publikasjoner, Visuell profil