Parallellpublisering

Fra web til trykk

0

Ny og oppdatert programvare gjør parallellpublisering blir stadig enklere. Nå har vårt publiseeringsverktøy fra Woodwing endelig fått to filer. 

Gjenpublisering av innhold benyttet i en trykksak for bruk på en nettside har lenge vært forholdsvis enkelt i det publiseringssystemet vi i Millimeterpress benytter. Men det har vært et ankepunkt, informasjonsstrømmen har fulgt en bestemt rute fra trykksaksproduksjon til digitale medier. Nå har løsningen endelig fått to filer. Ved lansering av Woodwing Enterprise versjon 9.5 blir det nå enklere å gjenbruke innhold fra en nettside i produksjon av trykksaker. 

I et flerkanalsarbeidsmiljø blir en enkelt artikkel brukt og tilpasset de ulike kanalene den skal publiseres i. Men siden hver kanal ofte har ulike begrensninger og regler for tekstformatering, journalistisk stil, lengde, bildekvalitet osv. er gjenbruk av innhold ofte arbeidskrevende. Formateringer og stiler må fjernes, unike tegn og symboler må søkes opp og erstattes før en web-artikkel kan gjenbrukes i en trykksak, og omvendt.

I Content Station 9.5, som er det redaksjonelle administrasjonsmiljø for Woodwing Enterprise løsningen, kan en web-artikkel nå enkelt også gjenbrukes i en trykksak. En komplett webartikkel med bilder og annen informasjon kan enkelt "droppes" på en InDesignmal med objekt stiler. Systemet vil automatisk formatere innholdet i en web-artikkel basert på stilinformasjon som tittel, brødtekst, bildetekst osv. og tilpasse denne til trykk. Deretter kan arkikkelen skrives om, høykvalitetsbilder kan legges inn, og siden kan utformes på vanlig vis, mens innholdet på websiden forblir uendret. 

Med Enterprise 9.5 kommer også støtte for Drupal 8 og PHP 5.5, løsningen er også kompatibel med Adobe CC 2014.  

 

 

Share This Post:

Parallellpublisering

0

En forutsetning for en vellykket flerkanalspublisering er riktig og god kommunikasjonskompetanse. Med riktig planlegging, god gjennomføringsevne og fornuftige teknologivalg, er det ikke lengre noen stor kunst å levere konsistent form og innhold parallelt i forskjellige kanaler. Millimeterpress har jobbet med dette siden iPad-en ble introdusert.

Innholdsproduksjon for flere kanaler

I en ideell verden er innhold utviklet for en flerkanalsproduksjon og tilpasset de forskjellige kanalenes unike karakter og egenskaper. Dessverre er det sjeldent slik. Som oftest er innholdet utviklet for én hovedkanal, slik at det ofte må redigeres grundig og berikes med nytt innhold før det kan anvendes i andre kanaler.

I Millimeterpress har vi lenge jobbet med innholdsutvikling mot mange forskjellig kanaler. Vi kan bistå med å utvikle nytt innhold, videreutvikle innhold fra eksisterende publikasjoner, eller berike innhold på; ulikt vis slik at det er bedre tilpasset kanalvalgene.

Design for flere kanaler

I en ideell verden finnes det en designprofil som kan anvendes for alt fra visittkort til kartvisning på en mobiltelefon. Dessverre er det sjeldent slik. Derfor må det god og riktig designkompetanse til får å flytte en merkevare fra én kanal til en annen. Det er også slik at en vellykket og kostnadseffektiv designprosess for en flerkanalsproduksjon også krever erfaring med publisering i de forskjellige kanalene.

Millimeterpress har designet dagsaviser og magasiner siden Arbeiderbladet gikk fra berliner til tabloidformat på 80-tallet, vi var sentrale i utviklingen av www.digi.no før Telenor hadde en egen nettstrategi og vi var blant de første i landet med en robust prosess for fremstilling av innhold til lesebrett. Vi jobber også med publikasjoner som skal publiseres i flere kanaler.

Denne erfaringen er nyttig å ha med seg i en flerkanalsvirkelighet der designvalgene som gjøres er av vesentlig betydning for totalkostnaden.

Flytdiagrammet viser prinsippene for innholdsutvikling og flerkanalspublisering.

Teknologivalg for flerekanalsproduksjon

Millimeterpress benytter en rekke forskjellige programmer i publiseringsprosessen, men grunnsteinen i flerkanalsproduksjonen er et CMS-system levert av Woodwing, programvare fra Adobe og Drupal som webpubliseringsplattform.

PlanleggingPubliserTil nettbrettTil trykkWebMobiltelefonerSosiale medierEpostEtterhvert som innhold utvikles, samles dette i Woodwings Enterprise Server i en struktur tilpasset publiseringsplanen for det enkelte produktet. Alt innhold på Enterprise-serveren er tilgjengelig for brukere som er registrert og knyttet til prosjektet via sikre protokoller og klienter som ContentStation og SmartConnection.

Etterhvert som innholdet utvikles, kan designet utvikles for de enkelte kanalene. For trykksaker, lesebrett og smarttelefoner, benytter vi Adobe InDesign som designverktøy. Avhengig av kanalvalg, finnes det en rekke forskjellige tilleggsfunksjoner som kan implementeres. På nettbrett og smarttelefoner kan slike tillegsfunksjoner f.eks. være bildeshow, video og lyd, kartvisninger, html-kode, klikkbar ekstrainformasjon mm.

For publisering mot web, benytter vi Drupal som publiseringsplattform. Men vi også knytte andre løsninger som Wordpress, Escenic osv. opp mot systemet.

Det er utviklet kommunikasjonsløsninger mot de fleste kjente CMS-systemer. Men publisering f.eks. mot et web-område som benytter en CMS-løsning ala Wordpress, vil kreve kjøp og installasjon av et Wordpress-plugin. Publisering av innhold fra vår server til en slik løsning kan automatiseres, eller manuelt styres av brukere med slike rettigheter direkte fra ContentStation f.eks. via en nettleser.

Automatisert og manuell web-publisering forutsetter at det er utviklet web-designmaler som er tilpasset innholdet som skal publiseres og at innholdstrømmen fra vår server til webområdet er konfigurert riktig.

Publisering mot Facebook, Twitter og andre sosiale medier krever oppsett av kontoinfomasjon på vår server, samt konfigurering av egne applikasjoner. For publisering mot en Facebook-side, vil vi først sette opp tilgangsinformasjon på vår server, deretter må administratoren av den aktuelle Facebooksiden konfigureres med applikasjon som tillater direktepublisering fra vår server. Når dette er gjort, vil alt tilgjengelig innhold som finnes i vårt system kunne publiseres.

Som et eksempel på hvordan dette virker, er disse hjemmesidene (www.milli.no) og denne saken spesielt, et godt eksempel. Innholdet du leser nå, er skrevet i Microsoft Word. Word-filen er lagt inn med bruk av ContentStation og deretter redigert med Adobe InCopy, illustrasjonsfilene på denne siden er utviklet i Adobe Fireworks og lagret som png-filer på vår server. Deretter oppdateres og publiseres innholdet direkte fra ContentStation mot en webdesignmal i Drupal-systemet. Resultatet er det du ser på skjermen. Dette innholdet, og de samme illustrasjonene ble også publisert i Milli-appen som kom i desember 2012.

Det finnes en rekke forskjellige løsninger for publisering av nyhetsbrev i e-post. På tilsvarende måte som for publisering mot web og sosiale medier, vil innhold som finnes på vår server kunne publiseres direkte til slike kanaler. Innen e-post-publisering finnes det mange forskjellige systemer å forholde seg til. Dermed er det også stor sannsynlighet for at noe programmering må gjøres på; dette feltet.

Alt er redigerbart – hele tiden!

Tekst, bilder, video, design og illustrasjoner vil i hele prosessen være redigerbart av brukere som har rettigheter til å behandle innholdet og som har riktig programvare.

Eksterne brukere kan kople seg til systemet via vår sikre vpn-tilkopling. Gjennom egen nettleserklient kan våre kunder følge designprosessen og utføre korrektur kontinuerlig og direkte inn mot det ferdig utformet innholdet i de forskjellige kanalene.

Vi kan også tilby klienter som kjøres på kundens egen maskin, enten som frittstående programmer eller som plugin til f.eks. Adobe InDesign/InCopy.

Alt kan lagres – alt kan gjenbrukes!

Et CMS-system som Woodwing gir våre kunder en rekke nye muligheter. Alt vi designer, utvikler og samler av informasjon, vil være tilgjengelig for gjenbruk og re-publisering. Alt innholdet er sikret mot innsyn, slik at kun personer som har tilpasset brukertilgang, vil kunne se, lese eller redigere innholdet.

Vi tar sikkerhet på alvor!

Vi benytter en vpn-løsning levert av Cisco, der kommunikasjonen mot vår server foregår gjennom en "kryptert tunell" mot brukerne – det er samme teknologi som benyttes ved netthandel og betalingsløsninger på nett. Når du som bruker har logget deg på via nettstedet https://vpn.milli.no, benyttes en egen klient for å kommunisere mot vår server. Våre kunder og brukere har egne lukkede områder som krever ny brukerinnlogging med unik rettighetstilgang før innholdet på området gjøres tilgjengelig.

Share This Post:
Abonner på RSS - Parallellpublisering